Voorwaarden voor gebruikers en adverteerders

TrouweninOverijssel.nl is onderdeel van Genista Communicatie VOF in Bolsward, hierna "Genista".

Gebruikersvoorwaarden bezoekers/gebruikers

 1. Alle informatie op deze website met betrekking tot de informatie voor de bezoekers  én de presentatie, afbeeldingen, acties e.d. van de getoonde bedrijven (adverteerders) zijn ons aangeboden door anderen. Verdere informatie hebben wij ons doen toekomen vanaf het internet, beurzen, via partners, adverteerders e.d. of is ons anderzijds aangeleverd door derden. Genista Communicatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van geplaatste informatie en bedrijfsinformatie en gegevens van bedrijven.
 2. Onze adverteerders bepalen zelf hun presentatie op de websites van Genista. Genista is derhalve niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juistheid en eventuele gevolgen van het verstrekken van informatie via onze websites.
 3. Genista kan niet aansprakelijk gehouden worden voor welke schade dan ook, welke op enige wijze zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze website.
 4. De persoonsgegevens die Genista beheert, voortgekomen uit opgave via onze websites, worden beschermd en beveiligd bewaard. 
 5. Genista kan deze gebruikersvoorwaarden aanpassen zodra er wijzigingen zijn in de verwerking en opslag van de gegevens. Een wijziging zal echter nooit ten koste gaan van de privacy en veiligheid van de gegevens.
 6. Door deze presentatie van de werkwijze met betrekking tot de verwerking en het bewaren van gegevens is Genista volledig gevrijwaard van alle mogelijke claims of verantwoordelijkheid van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiend uit en /of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

Gebruikersvoorwaarden adverteerders

 1. Als adverteerder verplicht u zich om de gegevens van de door u aangeboden producten naar waarheid en volledig weer te geven. Door het laten plaatsen van uw advertentie of bedrijfspresentatie geeft u toestemming om de informatie over uw bedrijf, webshop, product, diensten op de website(s) te plaatsen.
 2. Genista behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden advertenties aan te passen of te verwijderen als er aanstootgevende of in-correcte informatie wordt getoond, of als adverteerders teksten, afeeldingen of gegevens heeft aangepast die niet binnen de normen of kwaliteitseisen van Genista vallen.
 3. Genista is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van teksten of afbeeldingen welke belast zijn met rechten van de eigenaar, schrijver, ontwikkelaar etc.
 4. Adverteerder vrijwaart Genista tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.
 5. Genista kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, welke op enige wijze zou kunnen ontstaan door het gebruik van de websites.
 6. U vrijwaart Genista volledig voor alle mogelijke claims of verantwoordelijkheid van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiend uit en /of verband houdend met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.
 7. Genista behoudt zich het recht voor om een adverteerder de toegang en het commercieel gebruik van deze en andere websites van Genista te weigeren, indien u handelt of heeft gehandeld in strijd met voorwaarden en verdere normen en waarden.
 8. Voor het beëindigen van de samenwerking tussen adverteerder en Genista kan adverteerder ons mailen of bellen voor de opzegging, uiterlijk 1 week vóór de datum waarop de jaarlijkse periode verloopt. Deze is geldig zodra Genista bevestigend heeft beantwoord. Opzegging volgens de genoemde regels en afspraken, zoals hier genoemd, worden onder normale omstandigheden altijd geaccepteerd. U ontvangt altijd 1 week voor het verlopen van de jaarlijkse periode een e-mail, met het verzoek tot verlengen of beëindigen. Ook deze opzegging is pas geldig na een bevestiging van Genista per e-mail. U kunt ook tussentijds in de lopende periode opzeggen. De einddatum blijft hierbij het moment van 1 jaar na ingang of verlenging. Hierbij kan geen beroep worden gedaan op terugbetaling van de nog resterende maanden. Iedere adverteerder ontvangt 2x een mail voorafgaand aan de verlenging. Indien we geen afmelding hebben ontvangen wordt uw abonnement na de einddatum met een jaar verlengd. U ontvangt dan per e-mail een factuur voor de nieuwe periode. Bezoek ook de website:

Trouwen in Groningen

Volg ons op social media