Trouwen in de gemeente Steenwijkerland

Om te kunnen trouwen, moet je eerst bij de gemeente waar je wilt trouwen een aantal zaken regelen. Voor iedereen die erover denkt te gaan trouwen, is Steenwijkerland een zeer geschikte trouwgemeente.

Vastleggen trouwdatum

Voor het vastleggen van een datum en tijdstip van een huwelijk in de gemeente Steenwijkerland bel je met het huwelijksteam van de gemeente Steenwijkerland. Als je met het huwelijksteam contact op neemt ga je de trouwdatum, het tijdstip en de trouwlocatie bepalen. Nadat de datum en het tijdstip zijn vastgelegd, ontvang je van een aantal formulieren. Een van de formulieren is een verklaring van een voorgenomen huwelijk. Dit werd voorheen ondertrouw genoemd. Deze verklaring is 1 jaar geldig, dus vanaf de datum van de melding moet er binnen een jaar worden getrouwd. Probeer tenminste 3 maanden voor de voltrekking van het huwelijk de formulieren terug te sturen. Dan is er voldoende tijd om alle voorbereidingen goed te laten verlopen. Tussen de melding van een voorgenomen huwelijk en de daadwerkelijke datum waarop de huwelijksvoltrekking plaatsvindt moet minimaal 14 dagen zitten.

Trouwlocaties in de gemeente Steenwijkerland

De gemeente Steenwijkerland heeft bijzondere trouwlocaties met uiteenlopende karakters en unieke sferen. Het is ook mogelijk om op een locatie naar keuze te trouwen. Dit noemen wij een vrije trouwlocatie. Jullie kunnen er voor kiezen om in de raadszaal van het gemeentehuis in Steenwijk te trouwen, maar ook een vrije locatie.

Locatie naar keuze

Het is mogelijk op een locatie naar keuze te trouwen, zoals een locatie waar jullie vele goede herinneringen hebben. Je neemt eerst contact op met de locatie waar je wilt trouwen om een datum en tijdstip af te spreken met de eigenaar. Daarna kun je deze informatie door geven aan de gemeente. Je ontvangt dan een overeenkomst vrije trouwlocatie. Deze overeenkomst moeten jullie samen met de eigenaar van het pand worden ingevuld, ondertekend en retour gezonden worden.

Voorwaarden trouwen op een vrije locatie

Als u wilt trouwen op een zelfgekozen locatie dan moet deze locatie aan enkele voorwaarden voldoen. * Het pand beschikt over alle vergunningen en is veilig. * De locatie is openbaar en toegankelijk voor mindervaliden. * Er is een geschikte kleedruimte voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. * Met de eigenaar/beheerder komt je overeen:

Datum en tijd huwelijk

De eventuele vergoeding die de eigenaar/beheerder vraagt voor het beschikbaar stellen van de locatie. De inrichting en aankleding van de locatie, benodigde vergunningen en verzekeringen komen geheel voor jullie eigen rekening. De locatie is tijdens de plechtigheid voor iedereen bereikbaar en vrij toegankelijk. De eigenaar/beheerder en jullie zorgen voor voldoende toegankelijke parkeerfaciliteiten bij de locatie. In overleg met de eigenaar/beheerder zorg je voor de inrichting en de aankleding van de locatie. Er moeten in ieder geval een tafel, stoelen en voldoende verlichting aanwezig zijn. De normale voorzieningen, die voor gebruik van een gebouw noodzakelijk zijn, zijn aanwezig. De eigenaar/beheerder is aansprakelijk als de locatie op het tijdstip van de plechtigheid niet, niet tijdig of niet volledig beschikbaar is. Schade aan de locatie, ontstaan voor, tijdens of na de plechtigheid, die aan jou en je gasten kan worden toegerekend, is geheel voor eigen rekening.

Trouwambtenaren

Als je wilt trouwen, kun je kiezen wie de huwelijksceremonie gaat uitvoeren. Bij de gemeente Steenwijkerland kun je kiezen uit een aantal trouwambtenaren. Ook is het mogelijk een beëdigde ambtenaar uit een andere gemeente het huwelijk te laten voltrekken. Trouwambtenaar uit een andere gemeente De gemeente Steenwijkerland biedt u de mogelijkheid aan om een trouwambtenaar uit een andere gemeente te kiezen. Deze persoon wordt voor de gelegenheid (en voor één dag) benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Steenwijkerland. Als je gebruik wilt maken van een eigen trouwambtenaar moet er een schriftelijk verzoek ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders. Het verzoek moet minstens 3 maanden van te voren binnen zijn. Er gelden extra kosten.

Voorwaarden eigen trouwambtenaar

De ‘eigen’ trouwambtenaar moet door de rechtbank beëdigd zijn als ambtenaar van de burgerlijke stand of Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS) en moet actief werkzaam zijn bij een andere gemeente. De eigen trouwambtenaar moet de volgende stukken indienen bij de gemeente: een afschrift van de rechtbank over de beëdiging; benoemingsbesluit van de gemeente waar hij/zij momenteel werkzaam is; een kopie van haar/zijn legitimatiebewijs. Voor meer informatie over de verschillende trouwambtenaren lees dan het artikel: "Trouwambtenaar kiezen"

Kosten

De kosten van trouwen zijn onder andere afhankelijk van de locatie en de gekozen dag en tijd. Een volledig overzicht vindt je op de website van de gemeente Steenwijkerland. Gratis trouwen Het is mogelijk gratis te trouwen in de gemeente Steenwijkerland. De kosteloze huwelijken zijn op maandag- en dinsdagmorgen om 09.00 in de spreekkamer in het gemeentehuis. Dit is zonder toespraak en alleen in aanwezigheid van de verplichte getuigen. Het huwelijk wordt voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand van de afdeling KCC inwoners en ondernemers en duurt maximaal 5 minuten. Bij het huwelijk in de spreekkamer kunnen maximaal 6 personen aanwezig zijn, uitgezonderd eigen minderjarige kinderen.

Getuigen bij huwelijk

Voor een rechtsgeldig huwelijk moeten er minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig zijn. Deze getuigen mogen elke nationaliteit hebben. De getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn. Heel veel succes met de voorbereidingen van jullie huwelijk en heel veel geluk!

Meer informatie over trouwen in Steenwijkerland

Gemeentehuis Steenwijkerland
Vendelweg 1
8331 XE
Steenwijk
Tel: 0521 538500
Website: www.steenwijkerland.nl
E-mail: info@steenwijkerland.nl

Trouwbedrijven gemeente Steenwijkerland


Jil's Weddings & Events

Jil's Weddings & Events

Willemsoord
Buitengoed Fredeshiem

Buitengoed Fredeshiem

Steenwijk-de-Bult
Jansen Bruidsfotografie

Jansen Bruidsfotografie

Steenwijk
Hilde in huis

Hilde in huis

Oldemarkt
Trouwambtenaar Jan Wiersma

Trouwambtenaar Jan Wiersma

SteenwijkBezoek ook de website:

Trouwen in Groningen

Volg ons op social media