Trouwen in Staphorst

Vanaf 1 september 2015 hoef je geen huwelijksaangifte meer te doen (ondertrouw), maar moet er een melding gedaan worden van het voorgenomen huwelijk. Dit doe je persoonlijk of schriftelijk bij de gemeente waar je gaat trouwen. Je hoeft niet langer in de woonplaats van één van beide partners in ondertrouw te gaan. De akte van huwelijksaangifte vervalt hiermee, daarvoor in de plaats komt een meldingsformulier.

Schriftelijk melding doen van het huwelijk

Wanneer je een schriftelijke melding wilt doen stuur je het meldingsformulier met een kopie van geldige legitimatiebewijzen naar het gemeentehuis. Wanneer je naamswijziging wenst moet je ook dat het formulier 'naamgebruik veranderen' meesturen. De datum van ontvangst van het formulier is de ingangsdatum van de melding. Als jullie op een alternatieve trouwlocatie trouwen, zorg dan dat het verzoek 8 weken voor de huwelijksdatum bij de gemeente is ingediend. Wanneer de melding is ontvangen door de gemeente dan krijg je een bevestigingsmail waarin de kosten vermeld staan die uiterlijk 2 weken voor de trouwdatum betaald moeten zijn. Alle benodigde formulieren vind je op de website van de gemeente Staphorst.

Persoonlijk melding doen van het huwelijk

Je kunt ook nog steeds persoonlijk de melding doen. Hiervoor kun je een afspraak maken met het team Burgerzaken, telefoonnummer 0522 46 75 59. Persoonlijk melding doen van voorgenomen huwelijk kan van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Bij de melding betaal je ook gelijk de kosten voor het huwelijk.

Geldigheidsduur van de melding van het voorgenomen huwelijk

De melding moet minstens twee weken en maximaal een jaar vóór de trouwdatum gedaan zijn. Het termijn gaat in vanaf de datum van ontvangst van de melding van het voorgenomen huwelijk. Wacht je na de melding langer dan 1 jaar met trouwen? Dan moet je opnieuw een melding doen van het voorgenomen huwelijk.
Wat moet je meenemen / opsturen:
a. Als het bruidspaar in Nederland is ingeschreven in een BRP Identiteitsbewijzen van bruidegom en bruid Kopie legitimatiebewijzen van de getuigen
b. Als geen van de partners of één partner wel en de andere partner niet in Nederland staat ingeschreven in een BRP neem dan contact op met team Burgerzaken, telefoonnummer 0522 46 75 59. De gemeente zal je dan informeren over wat er wel/niet mogelijk is en/of wat er moet gebeuren. Stukken uit het buitenland Ben je in het buitenland geboren, of heb je in het buitenland gewoond en/of bezit je niet de Nederlandse nationaliteit? Neem dan contact op met team Burgerzaken, telefoonnummer 0522 46 75 59. Zij kunnen je dan goed informeren over de documenten die je eventueel verder nog nodig heeft.

Afspraak maken

Een huwelijk kan van maandag tot en met zaterdag worden voltrokken van 9.00 uur tot 16.00 uur. Kijk hiervoor op de pagina Trouwdatum op de website van de gemeente Staphorst voor beschikbare dagen en tijden. Voor het voltrekken van het huwelijk heb je een uur de beschikking over de trouwzaal. Er kan in het gemeentehuis getrouwd worden op de hele of de halve uren, Voor de hele ceremonie wordt een uur gereserveerd. De eerste reservering op een bepaalde dag, bepaalt of er dat dagdeel op de hele of de halve uren getrouwd kan gaan worden. Een huwelijk, kan van maandag tot en met zaterdag worden voltrokken van 9.00 uur tot 16.00 uur. Om teleurstellingen te voorkomen, wordt er geadviseerd om in een zo vroeg mogelijk stadium de gewenste huwelijksdatum, tijd en locatie vast te leggen.

Tarieven huwelijk

Trouwen in het gemeentehuis Als jullie in het gemeentehuis willen trouwen, kun je het beste op de website van de gemeente kijken voor de actuele prijzen. Trouwen op een alternatieve locatie Hiervoor kun je ook het beste de website van de gemeente Staphorst raadplegen.

Gratis trouwen

Op maandagmorgen is er tussen 09.00 uur en 10.00 uur gelegenheid om gratis te trouwen. Een gratis huwelijk kan alleen in het gemeentehuis en is exclusief trouwboekje en uittreksels.

Huwelijkse voorwaarden

Als jullie huwelijk is voltrokken ben je gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Hou er dan rekening mee dat daarna volgens de wet automatisch alle bezittingen en schulden van jullie samen zijn. Willen jullie dit niet? Dan is het een goed moment om na te denken over de voorwaarden die het beste passen bij jullie situatie. Je kunt afspraken vast laten leggen bij de notaris, in huwelijkse voorwaarden. Het beste kun je dit vóór de huwelijksvoltrekking regelen. Ga voor meer informatie naar www.zozijnwenietgetrouwd.nl.

Gebruik van de geslachtsnaam van de partner

Het is verboden zomaar de geslachtsnaam van een ander te gebruiken. Een uitzondering op deze regel is het gebruik van de geslachtsnaam van de partner. Echtgenoten mogen elkaars geslachtsnaam gebruiken. Er zijn 3 mogelijkheden voor het gebruik van de geslachtsnaam van de partner eerst de eigen naam, gevolgd door de naam van de partner; eerst de naam van de partner, gevolgd door de eigen naam; de naam van de partner in plaats van de eigen naam. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om het gebruik van de geslachtsnaam in het dagelijks verkeer. De officiële geslachtsnaam die iemand heeft verandert daar niet door.

Trouwambtenaar

Jullie kunnen kiezen uit verschillende trouwambtenaren, zoals een trouwambtenaar van de gemeente, maar ook voor een zelfstandig trouwambtenaar of een trouwambtenaar voor 1 dag. Dit moet je aanvragen bij de gemeente. Wil je hulp bij het kiezen van een trouwambtenaar, dan raad ik je aan om het artikel "Trouwambtenaar kiezen" te lezen. Hier staat alle informatie die je moet weten over de verschillende trouwambtenaren.

Getuigen bij de huwelijksvoltrekking

Er moeten minimaal twee tot maximaal vier getuigen aanwezig zijn bij jullie huwelijk, de getuigen moeten wel meerderjarig zijn. Bij de huwelijksaangifte moet je de persoonsgegevens van de getuigen doorgeven en een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs inleveren. Je kunt er ook voor kiezen dat de gemeente voor twee getuigen zorgt. Hieraan zijn echter wel kosten verbonden.

Trouwlocatie

Trouwzaal gemeentehuis Staphorst

De trouwzaal bevindt zich op de benedenverdieping van het gemeentehuis aan de Binnenweg 26 te Staphorst. Alternatieve trouwlocaties en criteria In de gemeente Staphorst is het mogelijk om te trouwen in de trouwzaal van het gemeentehuis, maar je kunt ook trouwen op een alternatieve locatie. Deze kun je zelf uitkiezen. De locatie moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en de beheerder/eigenaar van de locatie moet de locatie beschikbaar stellen en dus toestemming geven. Trouwen in de open lucht is niet mogelijk, de locatie moet een gebouw zijn. Voor het trouwen op een alternatieve trouwlocatie worden extra kosten gerekend. Om te trouwen op een alternatieve locatie moet je zelf contact opnemen met de eigenaar van de locatie. Ook als er voor de entourage op de dag zelf op de alternatieve locatie nog vergunningen nodig zijn (denk aan een partytent, bruiloftmuziek), moet jij of de eigenaar van de locatie dit zelf regelen. Als je van mening bent dat de locatie aan alle voorwaarden voldoet, kun je een verzoek indienen bij de gemeente tot het eenmalig aanwijzen van de betreffende locatie als trouwlocatie. Dit verzoek moet 8 weken voor de trouwdatum ingediend zijn. Hou wel rekening met extra kosten als je trouwt op een alternatieve locatie.

Trouwen in alternatieve locatie

Let op! Uiteraard moet je voor het trouwen op een alternatieve locatie de trouwdatum óók vastleggen bij de gemeente. Neem hiervoor vroegtijdig contact op met Team Burgerzaken. Criteria alternatieve trouwlocatie: *trouwen in de open lucht mag niet, het moet in een gebouw zijn; *de locatie is een bestaand adres in de gemeente Staphorst; *de locatie moet openbaar toegankelijk zijn *de locatie, voldoet aan de eisen van openbare orde en veiligheid. Als deze geschikt is voor meer dan 50 personen dan *moet de eigenaar van de locatie beschikken over een gebruiksvergunning; *er worden geen kosteloze huwelijken voltrokken; *de locatie staat een ordentelijk verloop van de voltrekking van het huwelijk en de eisen die de wet stelt niet in de weg; *het bruidspaar en de eigenaar van de locatie sluiten een overeenkomst waarbij de gemeente Staphorst geen partij is. De gemeente wordt gevrijwaard van alle aanspraken op schadevergoeding; *de eigenaar van de locatie geeft vooraf schriftelijke toestemming; *de huwelijksvoltrekking vindt plaats zonder aanwezigheid van de gemeentebode. De BABS is de enige gemeentelijke vertegenwoordiger en uitsluitend verantwoordelijk voor het rechtsgeldig tot stand komen van het huwelijk; *het verzoek om een locatie aan te wijzen wordt uiterlijk acht weken voor de huwelijksdatum ingediend.

Overige informatie

Voor inlichtingen over een 'bijzondere' huwelijksvoltrekking, bijvoorbeeld huwelijken met niet-Nederlanders of huwelijksvoltrekking in het buitenland, moet je op tijd contact opnemen met de medewerkers van team Burgerzaken, omdat de voorbereiding van dergelijke huwelijken veel tijd in beslag neemt.

Meer informatie over trouwen in Staphorst

Gemeentehuis Staphorst
Binnenweg 26
7951 DE Staphorst
Tel: 0522 467400
Website: www.staphorst.nl
E-mail: gemeente@staphorst.nl

Leuke adresjes


Kaartje2go

Kaartje2go

als beste getest!
Goudsmederij Yelkencian

Goudsmederij Yelkencian

trouwringen

Ook interessant


Trends in bruidstaartenland

Trends in bruidstaartenland

Tijdens een bruiloft wil je stevig in je schoenen staan, het is al spannend genoeg

Tijdens een bruiloft wil je stevig in je schoenen staan, het is al spannend genoeg
Bezoek ook de website:

Trouwen in Groningen

Volg ons op social media